Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ.

Στοιχεία Νομικού Προσώπου

Επωνυμία : ΚΤΙΡΙΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.

Νομική Μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 058867104000

Διεύθυνση Επιχείρησης  : Ιωάννη Κρανιδιώτη 2, Τ.Θ. 8136, Θέρμη 57001, Θεσσαλονίκη

Εταιρικό Κεφάλαιο :  840.000 ευρώ

Ονοματεπώνυμο Εταίρων/Ποσοστό:

  1. Παπαϊωάννου Χ. Πέτρος ,  ποσοστό 99%
  2. Τσιώρα Ν. Δήμητρα , ποσοστό 1%

Ονοματεπώνυμο Διαχειριστών:

  1. Τσιώρα Ν. Δήμητρα